Scroll to top

Privacy Notice

Dasar Data Peribadi dan Privasi (“Notis Privasi“) ini disediakan selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”) [MALAYSIA], dan menetapkan polisi dan prosedur berkaitan dengan data peribadi anda dan persetujuan anda dan daftar bersetuju dengan penggunaan dan pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di bawah.

Apabila anda meminta  maklumat, mendaftar dengan  kami  dan/atau terus menggunakan laman web kami , produk dan/atau servis, anda mungkin  dikehendaki menyediakan Data Peribadi dan dengan berbuat demikian  anda  dianggap telah memberi persetujuan kepada kami dan kebenaran jika perlu dan sesuai, bagi pendedahan yang disebut dalam Notis Privasi ini.

Nota Terperinci – Jika anda adalah di bawah umur 18 tahun. Laman web kami bukan direka untuk mereka yang berumur di bawah 18 tahun dan mengambil, menggunakan, menyediakan atau memproses sebarang bentuk maklumat peribadi bagi kanak-kanak yang berusia 18 tahun ke bawah secara sengaja. Jika anda berumur 18 tahun ke bawah, jangan memberi maklumat peribadi anda (sebagai contoh nama, alamat dan  alamat e-mel). Jika anda berumur 18 tahun ke bawah dan masih mahu menggunakan laman web kami atau ingin menanyakan soalan di mana anda perlu memberikan maklumat peribadi anda, sila dapatkan ibu bapa atau penjaga anda untuk berbuat demikian untuk anda.

1. Interpretasi

1.1 Dalam Notis Privasi ini pihak pertama (“kami”, “kita” ) mewakili B2B Finpal Sdn Bhd (“FinPAL”), syarikat induk FinPAL iaitu B2B Commerce (M) Sdn Bhd dan mana-mana subsidari atau mana-mana syarikat bersekutu di dalam kumpulan syarikat kami seperti yang ditakrifkan di dalam Akta Syarikat 2016 dari semasa ke semasa (kesemuanya dikenali sebagai “B2B”).

1.2 Pihak kedua (“anda” ,”kamu”, “awak”) mewakili anda sebagai  pelabur dan/atau pengeluar yang di mana satu perbadanan merangkumi semua subsidari  dan/atau  semua anak-anak syarikat yang terlibat, syarikat induk atau mana-mana subsidari atau mana-mana syarikat bersekutu seperti yang dinyatakan di dalam Akta Syarikat 1965 dari semasa ke semasa dan secara amnya jika orang tersebut bermaksud individu, memberikan Data Peribadi dan / atau apa-apa maklumat lain, yang menjadi hal perkara tersebut dalam Notis Privasi ini.

1.3 “Data Peribadi” bermaksud dan/atau boleh termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:-

 1. nama anda
 2. tarikh lahir, nombor pasport atau kad pengenalan;
 3. alamat kediaman, nombor telefon, nombor  faksimili atau alamat e-mel;
 4. fotograph atau gambar;
 5. jantina, status perkahwinan atau status keluarga;
 6. bangsa, kewarganegaraan atau negara, atau asal etnik;
 7. pendidikan atau pekerjaan , atau sejarah pendidikan atau perkerjaan, tahun perkhidmatan, pengalaman bekerja , butiran majikan;
 8. punca pendapatan atau keadaan kewangan, kedudukan kewangan, aktiviti atau sejarah terlibat tetapi tidak terhad kepada sejarah pembayaran, aktiviti akaun, baki akaun, pinjaman dan/atau  baki deposit dll;-
 9. rekod tindakan undang-undang dan sejarah jenayah termasuk kesalahan peraturan;
 10. latar belakang keluarga;
 11. butir- butir maklumat penjamin dan wakil sah;
 12. butir- butir maklumat bank akaun dan contoh tandatangan;
 13. butir- butir maklumat transaksi dengan B2B;
 14. mana-mana maklumat lain yang berkenaan;
 15. yang telah mungkin di kumpul, disusun dan dikekalkan dari semasa ke semasa dengan dan oleh B2B melalui antara lain mengikut cara yang berikut:-
 1. akses anda  terhadap B2B server web atau laman web ini:
 2. borang permohonan anda dan/atau mana-mana borang lain yang disediakan oleh pihak anda;
 3. transaksi diantara pihak kami dan juga anda, pembekal perkhidmatan, rakan kongsi, ahli gabungan dan/atau pihak ketiga;
 4. Agensi  Pelaporan Kredit dan  Laporan Biro Kredit e.g CTOS (CTOS Data Systems Sdn Bhd), RAMCI (RAM Credit Information Sdn Bhd);
 5. Agensi Kerajaan, Pihak Berkuasa Pengawal eliaan dan/atau Badan Berkanun;
 6. Kaji selidik pelanggan; dan
 7. sumber awam yang sedia ada.

NOTA: Senarai ini tidak lengkap, kerana perkataan “termasuk” digunakan, fasal (a) hingga (o) adalah bukannya hanya maklumat yang merupakan Data Peribadi.

2. Pengumpulan Data Peribadi

2.1 B2B dari semasa ke semasa  akan mengumpul, mengekalkan, memiliki, mendedah atau menggunakan Data Peribadi anda atau Data Peribadi anda yang anda berkongsi dengan pihak lain dan anda telah memberi kepada kami sebagai maklumat (“Pihak Ketiga”), di mana maklumat ini boleh mengenal pasti anda ataupun mana-mana pihak ketiga kepada kami dalam mana-mana cara  ataupun proses sekalipun, termasuklah yang berhubungkait dengan mana-mana transaksi, perjanjian dan/atau pertanyaan yang di buat terhadap kami. Pihak kami juga akan menerima dan menyimpan Data Peribadi anda apabila anda melayari laman web B2B sebagai contoh alamat IP, perisian pelayar web, dan laman web rujukan termasuk URL dari tempat anda melayari. Anda  mewakili dan menjamin bahawa anda telah mendapatkan persetujuan Pihak Ketiga atau sebaliknya berhak untuk memberi pihak kami Data Peribadi mereka dan melihat perubahan maklumat mereka. Anda bersetuju untuk menanggung rugi kami sekiranya pihak kami dan anda mengalami apa-apa kerugian atau kerosakan akibat daripada kegagalan anda untuk mendapatkan kebenaran Pihak Ketiga seperti yang tersebut di atas.

2.2 Kami menjamin bahawa pihak kami tidak akan menggunakan maklumat anda untuk perkara-perkara lain, jika anda telah memberitahu bahawa anda tidak mahu pihak kami menggunakan maklumat anda secara yang disebut di atas semasa anda memberikan  maklumat kepada kami atau pada apa-apa masa selepas ini.

2.3 Pihak kami berminat terhadap pandangan anda, jesteru itu kami amat menghargai maklum balas daripada anda, dan oleh itu kami menetapkan papan kenyataan, kumpulan berita, maklum balas dan e-mel.  Maklumat tersebut akan digunakan mengikut Notis Privasi ini. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat mengawal dan bertanggungjawab untuk kegunaan oleh pihak lain ke atas Data Peribadi anda yang anda berikan kepada mereka melalui laman web ini dan kami menggalakkan anda untuk berhati-hati mengenai Data Peribadi anda yang anda dedahkan dengan cara ini, kerana kita tidak akan bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk maklumat yang anda dedahkan di laman web kami. Sila juga ambil perhatian bahawa jika anda menghantar Data Peribadi dalam talian yang boleh di akses oleh orang ramai, anda boleh menerima mesej yang tidak berkenaan atau yang dipinta daripada pihak yang lain sebagai balasan.

3. Dasar “Cookies”

Kami  menggunakan terma “Cookies” untuk merujuk kepada “cookies” dan teknologi lain yang serupa yang diliputi oleh Arahan EU mengenai privasi komunikasi elektronik.

1) Apa itu ‘Cookie’?

“Cookies” adalah fail data kecil yang pelayar web (‘ web browser’) anda letakkan pada komputer atau peranti anda. “Cookie” membantu anda untuk menyemak imbas laman web yang anda layari dan cookies sendiri tidak dapat mengutip  apa-apa maklumat yang disimpan pada komputer atau fail anda. Apabila pelayar web menggunakan pelayar web untuk membaca “cookies” mereka boleh membantu laman web untuk memberikan perkhidmatan yang lebih mesra pengguna. Untuk melindungi privasi anda, pelayar web anda hanya memberikan akses laman web untuk cookie yang telah dihantar kepada anda.

2) Kenapa kita menggunakan ‘Cookies’?

Kami menggunakan cookies untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara anda berinteraksi dengan kandungan kami dan membantu kami untuk meningkatkan pengalaman anda ketika melawat laman web kami. Cookies boleh mengesan jenis pelayar web yang anda gunakan dan perisian pelayar tambahan yang anda telah pasangkan. Mereka juga boleh mengenal pasti pilihan anda, seperti bahasa dan rantau, yang kekal sebagai tetapan lalai anda apabila anda melawat semula laman web. Cookies juga membolehkan anda untuk menilai halaman dan mengisi borang komen. Dalam usaha untuk menyediakan perkhidmatan yang disesuaikan dan peribadi, kami menggunakan cookie di muka surat tertentu laman web kami. Cookies membolehkan anda untuk memasukkan kata laluan anda pada kekerapan yang minimum semasa sesi pelayaran. Cookies juga boleh membantu kita memberikan maklumat yang disasarkan dengan perminatan anda. Cookies disimpan pada cakera keras anda, bukan di laman web kami. Anda sentiasa bebas untuk menolak cookies kami jika pelayar anda membenarkan, akan tetapi anda mungkin dikehendaki untuk memasukkan semula kata laluan anda dengan lebih kerap semasa sesi pelayaran.

3) Bagaimana  menggunakan “cookies” pihak ketiga

Bagi beberapa fungsi di dalam laman web kami, kami menggunakan pembekal pihak ketiga, sebagai contoh, apabila anda melawat halaman dengan pautan. Pautan (dan mana-mana kandungan lain daripada pembekal pihak ketiga) boleh mengandungi cookies pihak ketiga dan anda mungkin ingin berunding dengan dasar oleh web pihak ketiga untuk maklumat mengenai penggunaan ‘cookies’ mereka. Selanjutnya, kita mungkin pada masa depan memasuki kontrak dengan beberapa rakan dalam talian untuk membantu mengurus dan mengoptimumkan perniagaan Internet dan komunikasi. Untuk melakukan ini, kita menggunakan mata arah Web cookies yang disediakan di laman web ini. Jenis maklumat yang kami kumpulkan termasuk pembelian dan halaman yang dilawati. Dengan menambah rekod kami, maklumat ini membantu kita mempelajari perkara seperti apa muka surat yang paling menarik kepada pelawat kami, apa produk kami paling menarik kepada pelawat kami, dan apa jenis tawaran pelawat kami suka untuk melihat. Kami mengawal bagaimana data tersebut boleh dan tidak boleh digunakan. Jika anda tidak mahu membantu kami belajar bagaimana untuk memperbaiki laman web kami, produk, tawaran dan strategi pemasaran, anda boleh “memilih untuk keluar” (“opt-out”) daripada memberikan kami kemampuan untuk menganalisis data tersebut dengan menghantar e-mel kepada helpdesk@b2bfinpal.com

4) Bagaimana saya menolak dan memadam ‘cookies’ ?

Kami tidak akan menggunakan ‘cookies’ untuk mengumpul Data Peribadi tentang anda. Namun, jika anda ingin berbuat demikian, anda boleh memilih untuk menolak atau menghalang ‘cookies’ atau laman web mana-mana pembekal pihak ketiga dengan menukar tetapan pelayar anda – Lihat fungsi Bantuan dalam pelayar anda untuk maklumat lanjut. Sila ambil perhatian bahawa pelayar menerima ‘cookies’ secara automatik jadi jika anda tidak mahu cookies untuk digunakan anda mungkin perlu memadam atau menghalang ‘cookies’ secara aktif. Anda juga boleh melawat www.allaboutcookies.org untuk maklumat lanjut mengenai cara untuk memadam atau menolak ‘cookies’ dan maklumat umum mengenai ‘cookies’. Untuk maklumat mengenai penggunaan cookies dalam pelayar telefon bimbit dan untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk menolak atau memadam ‘cookies’ tersebut, sila rujuk kepada buku panduan telefon bimbit anda. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa jika anda menolak penggunaan ‘cookies’ anda masih dapat melawat laman web kami tetapi beberapa fungsi mungkin tidak berfungsi dengan betul.

4. Tujuan Mengumpul Data Peribadi Anda

4.1 Kami mengumpul, menggunakan dan / atau memproses Data Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut:-

 1. memproses permohonan yang dikemukakan oleh anda;
 2. berkomunikasi dengan anda termasuk menjawab pertanyaan dan / atau aduan anda dan menyelesaikan pertikaian;
 3. untuk memberitahu anda tentang perubahan penting / perkembangan berhubung dengan produk dan perkhidmatan kami;
 4. untuk menilai / mengesahkan kepercayaan kredit / kewangan anda;
 5. Untuk tujuan perikatan strategik, jualan silang, pemasaran dan promosi, untuk unit / jabatan / entiti dalam diri kita, ejen-ejen kami dan pihak ketiga;
 6. mematuhi keperluan undang-undang dan memberi bantuan kepada agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang yang mungkin termasuk keperluan pendedahan, pemberitahuan dan penyimpanan rekod;
 7. untuk mentadbir dan / atau menguruskan produk dan perkhidmatan dan / atau mana-mana perjanjian anda dengan kami termasuk mengutip hutang dan penguatkuasaan hak dan kewajipan kami;
 8. untuk memperbaiki dan membangunkan perkhidmatan kami dan jaminan kualiti kepada anda;
 9. untuk mencegah, mengesan atau mendakwa kes-kes penipuan / jenayah dan mematuhi undang-undang dan peraturan;
 10. untuk mengekalkan sejarah kredit anda untuk rujukan masa kini dan masa hadapan (jika ada) dan
 11. untuk melindungi kepentingan B2B dan tujuan sampingan atau lain yang berkaitan.
 12. untuk fungsi dalaman seperti penyelidikan dan pembangunan produk, menilai keberkesanan pemasaran dan promosi kempen, penyelidikan pasaran, analisis statistik dan model, laporan, audit dan pengurusan risiko dan pencegahan penipuan;
 13. apa-apa tujuan yang berkaitan dengan transaksi dan / atau perjanjian yang dibuat atau akan dibuat oleh anda dan / atau prinsipal / majikan anda dengan B2B;
 14. untuk menyediakan produk dan perkhidmatan baru, untuk bakal pelanggan baharu dan pengenalan pelanggan itu termasuk tujuan pemasaran dan / atau tujuan penyelidikan; dan
 15. tujuan lain yang kami munasabah yang difikirkannya patut.

4.2 Kami, termasuk kakitangan kami hanya akan mempunyai akses untuk menggunakan hanya sebahagian yang berkaitan Data Peribadi anda. Kami berusaha untuk memaklumkan kepada anda pemasaran terkini dan tawaran promosi yang kami rasa akan berguna dan bermanfaat kepada anda. Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan entiti lain dalam B2B, ejen-ejen kami atau rakan kongsi strategik dan pihak ketiga yang lain (“entiti lain”) seperti yang kita difikirkan sesuai dan anda boleh menerima komunikasi pemasaran daripada kami atau daripada entiti lain mengenai produk dan perkhidmatan yang boleh menarik minat anda. Jika anda tidak mahu kami menggunakan maklumat anda dalam mana-mana cara yang dinyatakan di atas bagi mana-mana tujuan yang dinyatakan, anda boleh menulis kepada kami dan memberitahu kami bahawa anda ingin menarik balik persetujuan anda. Permintaan anda akan diproses tanpa sebarang bayaran dan kami akan menghentikan penggunaan maklumat anda untuk tujuan itu dengan seberapa segera yang semunasabahnya mungkin untuk berbuat demikian. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa terdapat beberapa maklumat Data Peribadi yang perlu anda untuk memberikan, jika tidak, boleh menyebabkan B2B tidak dapat menyediakan anda dengan produk dan / atau perkhidmatan.

5. Pendedahan Data Peribadi

5.1 Untuk tujuan seperti yang diterangkan di sini, kami mungkin berkongsi dan / atau memindahkan Data Peribadi anda kepada: –

 1. Mana-mana orang yang di bawah suatu kewajipan kerahsiaan untuk B2B atau kepada syarikat-syarikat yang berkaitan atau yang bergabung dengan B2B;
 2. Syarikat-syarikat yang berkaitan atau yang bergabung dengan B2B
 3. Mana-mana biro kredit, agensi-agensi rujukan kredit, agensi hutang pengumpulan dan / atau pihak lain yang membantu dengan fungsi pemulihan hutang;
 4. Mana-mana ejen yang berkaitan, kontraktor, pembekal perkhidmatan pihak ketiga, penasihat profesional atau broker, pada keperluan untuk mengetahui asas bagi tujuan menyediakan perkhidmatan / nasihat mereka kepada kami;
 5. Mana-mana perbankan, kewangan atau lain-lain institusi yang anda mempunyai atau bercadang untuk menjalankan urusan;
 6. Pihak yang diberi kuasa oleh anda;
 7. Penguatkuasaan peraturan dan agensi-agensi kerajaan yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang, dan / atau mana-mana pihak berkuasa lain yang berkaitan sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mendapatkan maklumat tersebut
 8. Mana-mana orang yang berkaitan dengan B2B dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan, kerajaan atau peraturan yang berkaitan untuk membuat pendedahan;
 9. Mana-mana orang atau syarikat yang B2B memindah kepadanya atau bercadang untuk memindahkan mana-mana bahagian kepentingannya, kewajipan, perniagaan dan / atau operasi; dan
 10. Mana-mana orang lain yang munasabah memerlukan yang sama untuk B2B untuk menjalankan aktiviti yang dinyatakan dalam tujuan di atas.

5.2 Di samping itu, Data Peribadi yang di kumpul akan (kadang-kadang) dipindahkan kepada pihak ketiga yang dipilih, walaubagaimanapun pihak ketiga ini tidak akan menggunakan Data Peribadi anda untuk apa-apa tujuan lain daripada apa yang kita bersetuju dengan mereka. Kami menghormati Data Peribadi anda dan oleh itu, kami akan meminta pihak ketiga untuk melaksanakan tahap perlindungan yang mencukupi untuk melindungi Data Peribadi anda dan kami akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa hak-hak privasi anda terus dilindungi jika kita memindahkan maklumat anda dengan cara ini .

5.3 Data Peribadi Anda juga boleh dipindahkan, disimpan, dan diproses dalam bidang kuasa lain selain Malaysia. Anda memahami dan bersetuju secara nyata bahawa Data Peribadi anda boleh dipindahkan ke luar Malaysia kepada pihak ketiga.

5.4 Kami juga mungkin berkongsi Data Peribadi anda yang dikehendaki oleh undang-undang atau jika pendedahan adalah perlu untuk mematuhi undang-undang, proses undang-undang, atau pertanyaan daripada pihak berkuasa yang berkaitan.

6. Hak untuk Mengakses dan Meminda / Membetul Data Peribadi

6.1 B2B komited untuk memastikan bahawa Data Peribadi yang dipegang oleh kami adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan sentiasa terkini.

6.2 Jika anda ingin menyemak, mengubah atau memadamkan maklumat yang anda telah berikan kepada kami, anda boleh, meminta untuk mengakses, meminda atau membuat sebarang pembetulan terhadap Data Peribadi anda dengan mengemukakan permohonan secara bertulis kepada B2B ke alamat yang dinyatakan di bawah.

6.3 Walaupun akses diberikan kepada anda atau apa-apa pembetulan / pengemaskinian Data Peribadi anda dilakukan, Notis Privasi ini adalah tetap sah dan berkesan pada setiap masa.

7. Sekuriti

7.1 Sekuriti Data Peribadi anda adalah pertimbangan kami yang paling utama. B2B menyimpan, melindungi dan memproses Data Peribadi anda dengan cara yang selamat dengan mengekalkan perlindungan fizikal, elektronik dan prosedur dalam pematuhan undang-undang, dan B2B akan, setakat yang dapat dilaksanakan, bertujuan untuk menghalang mana-mana akses yang tidak sah dan / atau menyalahi undang-undang / yang tidak dibenarkan, pemprosesan tidak wajar, dan kehilangan yang tidak sengaja, kemusnahan atau kerosakan kepada Data Peribadi anda. Kami telah melaksanakan teknologi dan dasar-dasar yang bertujuan untuk melindungi privasi anda dan akan memaklumkan langkah-langkah ini apabila teknologi baru yang sedia ada, sebagaimana yang sesuai.

7.2 Laman web kami mungkin mempunyai pautan ke laman web lain atau anda dirujuk ke laman web kami melalui pautan dari laman web lain. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak akan bertanggungjawab terhadap dasar privasi dan amalan laman web lain. Kandungan itu adalah tertakluk kepada terma-terma penggunaan dan apa-apa garis panduan dan maklumat privasi yang disediakan berhubung dengan penggunaan di laman web mereka, dan kami mencadangkan anda menyemak dasar bagi setiap laman web yang anda lawati untuk lebih memahami hak-hak dan kewajipan anda terutamanya apabila anda menyerahkan apa-apa jenis kandungan kepada laman web pihak ketiga. Sila hubungi pemilik atau pengendali laman web tersebut jika anda mempunyai sebarang masalah atau soalan.

8. Pertukaran pada dasar ini

8.1 B2B berhak untuk meminda Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. B2B berhak mengubah atau mengemas kini Notis  Privasi ini selaras dengan sebarang perubahan kepada amalan privasinya.

8.2 Mana-mana versi terkini Notis Privasi ini boleh didapati di www.b2bfinpal.com. Kami menggalakkan anda untuk menyemak laman web kami dari masa ke semasa berhubung dengan PDPP ini, bagi apa-apa maklumat baru atau perubahan.

8.3 Jika kita membuat apa-apa perubahan besar kepada Notis Privasi dari segi cara di mana kami menggunakan Data Peribadi anda, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada halaman ini, di laman web kami dan akan melakukan yang terbaik untuk memberitahu anda tentang sebarang perubahan penting.

8.4 Mengikut Seksyen 7(3) PDPA, Notis Privasi ini diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman atau percanggahan terma-terma di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diguna-pakai.

8.4 Kami percaya bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan terma-terma yang dinyatakan di atas berkenaan dengan pemprosesan Data Peribadi anda dan / atau data, apabila anda menggunakan laman web kami, produk atau perkhidmatan.

8.5 Jika anda tidak bersetuju dan / atau memerlukan penjelasan lanjut terhadap perkara di atas, sila tidak teragak-agak untuk menghubungi kami melalui maklumat perhubungan yang disebutkan di bawah.

Sebarang pertanyaan, aduan dan /atau  permintaan anda untuk memadam Data Peribadi atau jika anda memerlukan sebarang maklumat lanjut/bantuan  anda boleh menulis permintaan kepada FinPAL  atau hubungi kami melalui e-mel, faks, telefon, dan/atau  pos ke alamat seperti di bawah: –

Hubungi

B2B FinPAL Sdn Bhd
Unit T2-L9, Level 9,
Tower 2 PJ 33 (Jaya 33),
JalanSemangat, Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Tel : +603 - 7629 7333
Fax : +603 - 7629 7368

Email : helpdesk@b2bfinpal.com

This Personal Data and Privacy Policy (“Privacy Notice”) is prepared pursuant to the Personal Data Protection Act 2010 (the “Act”) [MALAYSIA], and sets out the policies and procedures with regards to your personal data and your agreement and express consent to the usage and processing of your personal data for the purposes set out below.

When you request information, sign up with us, and/or continue to use our website, products and/or services, you may be required to provide us with Personal Data and in doing so you will be treated as having given us your express consent and permission where necessary and appropriate, for the disclosures referred to in this Privacy Notice.

Special Note – if you are under 18 years old:  Our website is not aimed at children under 18 years old and we will not collect, use, provide or process in any other form any personal information of children under the age of 18 deliberately. We therefore also ask you, if you are under 18 years old, please do not send us your personal information (for example, your name, address and email address). If you are under 18 years old and you nevertheless wish to ask a question or use this website in anyway which requires you to submit your personal information please get your parent or guardian to do so on your behalf.

1. Interpretation

1.1 In this Privacy Notice the first person (“we”, “our”, “us”, “ours”) denotes B2B Finpal Sdn Bhd (“FinPAL”), its parent company B2B Commerce (M) Sdn Bhd, any subsidiary(s) or any associated company within the Group, as defined in Companies Act 2016 from time to time (all together as, “B2B”).

1.2 The second person (“you”, “your”, “yours”) denotes you as the investor and/or issuer where as an entity shall include your subsidiary(s) or any and/or all of its subsidiaries connected to you, your parent company or to any subsidiary(s) or, any associated company as defined in Companies Act 2016 from time to time or generally if a natural person shall mean the individual, providing Personal Data and/or any other information, being the subject matter of this Privacy Notice.

1.3 “Personal Data” shall mean and/or may include but is not limited to the following:-

 1. your name;
 2. date of birth, passport or identity card number;
 3. home address, telephone number, facsimile number or email address;
 4. photographs or pictures;
 5. gender, marital or family status;
 6. race, nationality or national, or ethnic origin;
 7. education, employment or occupation, or educational, employment or occupational history, year of service, working experience, employers’ details;
 8. source of income or financial circumstances, financial positions, activities or history including but is not limited to your payment history, account activities, account balances, loan and/or deposit balances etc.;
 9. litigation records and criminal history including regulatory offence(s);
 10. details and background of family members;
 11. details of guarantors and legal representatives;
 12. details of bank accounts and specimen signature;
 13. details of your transactions with B2B;
 14. any such other necessary information of you;
 15. that are, have been and may be collected, compiled and maintained from time to time with and by B2B through amongst others the following manner:-
 1. your access to the B2B’s web server or this website;
 2. your application form and/or any other forms as provided by you;
 3. transactions between us and you, its service providers, business partners, affiliates and/or third parties;
 4. Credit Reporting Agencies and Credit Bureau Reports, e.g. CTOS (CTOS Data Systems Sdn Bhd), RAMCI (RAM Credit Information Sdn. Bhd.) etc;
 5. Governmental Agencies, Regulatory and/or Statutory Authorities;
 6. customer surveys; and
 7. publicly available sources.

NOTE: This list is not exhaustive, as the word “include” is used, clauses (a) to (o) do not set out the only information which is Personal Data.

2. Collection of Personal Data

2.1 B2B will from time to time collect, maintain, obtain, use or disclose your Personal Data when you provide your Personal Data or someone else with Personal Data whom you have provided us with the information (3rd Party”), that is information that can identify you or such 3rd Party to us in any way or manner, including pursuant to any transactions, agreements and/or inquiries made to us. We will also receive and store your Personal Data when you enter the B2B’s websites such as IP address, web browser software, and referring website including the URL that you just came from. You represent and warrant that you have obtained the consent of such 3rd Party or are otherwise entitled to provide us with their Personal Data and to view or change their information. You agree to indemnify us in the event we suffer any loss or damage as a result of your failure to comply with the same.

2.2 Please be assured that we will not use your information for any of the purposes, if you have indicated that you do not wish us to use your information in this way when submitting the information or at a later stage.

2.3 We are interested in your views, and we value feedback from you and we therefore have set up notice boards, newsgroups, feedback, and email. Such information will be used in accordance with this Privacy Notice. However, we can of course not control and be responsible for other parties’ use of the personal information which you make available to them through this website and we encourage you to be careful about what personal information you disclose in this way, as we will not be liable nor be responsible for the information that you disclose on our website. Please also note that if you post personal information online that is accessible to the public, you may receive unsolicited messages from other parties in return.

3. Cookies policy

We use the term “cookies” to refer to cookies and other similar technologies covered by the EU Directive on privacy in electronic communications.

1)   What is a cookie?

Cookies are small data files that your browser places on your computer or device.  Cookies help your browser navigate a website and the cookies themselves cannot collect any information stored on your computer or your files. When a server uses a web browser to read cookies they can help a website deliver a more user-friendly service. To protect your privacy, your browser only gives a website access to the cookies it has already sent to you.

2)   Why do we use cookies?

We use cookies to learn more about the way you interact with our content and help us to improve your experience when visiting our website. Cookies remember the type of browser you use and which additional browser software you have installed. They also remember your preferences, such as language and region, which remain as your default settings when you revisit the website. Cookies also allow you to rate pages and fill in comment forms. In order to provide customized and personalized services, we use cookies on certain pages of our website. Cookies allow you to enter your password less frequently during a session. Cookies can also help us provide information that is targeted to your interests. Cookies are stored on your hard drive, not on our site. You are always free to decline our cookies if your browser permits, although in that case you may be required to re-enter your password more frequently during a session.

3)   How are third party cookies used?

For some of the functions within our websites we use third party suppliers, for example, when you visit a page with link. These links (and any other content from third party suppliers) may contain third party cookies and you may wish to consult the policies of these third party websites for information regarding their use of cookies. Further, we may in future contract with several online partners to help manage and optimize our Internet business and communications. To do this, we use Web beacons and cookies provided on this site. The type of information we collect includes purchases and pages visited. By supplementing our records, this information helps us learn things like what pages are most attractive to our visitors, which of our products most interest our visitors, and what kinds of offers our visitors like to see. We control how that data may and may not be used. If you do not want to help us learn how to improve our site, products, offers and marketing strategy, you can “opt-out” of our ability to analyze such data by sending an email to helpdesk@b2bfinpal.com

4)   How do I reject and delete cookies?

We will not use cookies to collect personally identifiable information about you. However, should you wish to do so, you can choose to reject or block the cookies or the websites of any third party suppliers by changing your browser settings – see the Help function within your browser for further details. Please note that most browsers automatically accept cookies so if you do not wish cookies to be used you may need to actively delete or block the cookies. You can also visit www.allaboutcookies.org for details on how to delete or reject cookies and for further information on cookies generally. For information on the use of cookies in mobile phone browsers and for details on how to reject or delete such cookies, please refer to your mobile phone’s manual. Note, however, that if you reject the use of cookies you will still be able to visit our websites but some of the functions may not work correctly.

4. Purpose of Collecting Your Personal Data

4.1 We collect, use and/or process your Personal Data for the following purposes:-

 1. process application(s) submitted by you;
 2. communicate with you including responding to your enquiries and/or complaints and resolving disputes;
 3. to notify you about important changes/developments in relation to our product and services;
 4. to assess/verify your credit/financial worthiness;
 5. for the purposes of strategic alliances, cross selling, marketing, and promotions, to other units/department/ entities within us, our agents and third parties;
 6. to comply with regulatory requirements and provide assistance to law enforcement agencies which may include disclosure, notification and record retention requirements;
 7. to administer and/or manage products and services and/or any agreement you have with us including collecting debts and enforcement of our rights and obligations;
 8. to improve and develop our services and quality assurance to you;
 9. to prevent, detect or prosecute cases of fraud/crime and comply with legal and regulatory obligations;
 10. to maintain your credit history for present and future reference (if any) and
 11. to protect B2B’s interests and other ancillary or related purposes.
 12. for internal functions such as research and product development, evaluating the effectiveness of marketing and promotion campaigns, market research, statistical analysis and modelling, reporting, audit and risk management and fraud prevention;
 13. any purposes in connection with the transactions and/or agreements entered into or to be entered into by you and/or your principal/employer with B2B;
 14. to provide new product & services, to potential new customers and subscriber’s identifications including marketing purposes and/or research purposes; and
 15. other purposes which we may reasonably deem fit.

4.2 We, including our personnel will only have access to use only relevant part of your Personal Data. We endeavour to keep you informed of the latest marketing and promotional offers that we feel would be useful and beneficial to you. We may share your personal data with other entities within B2B, our agents or strategic partners and other third parties (“other entities”) as we deems fit and you may receive marketing communication from us or from these other entities about products and services that may be of interest to you. If you do not wish for us to use your information in any of the abovementioned way for any of the purpose(s), you may write to us and notify us that you would like to withdraw your consent. Your request will be processed at no fees and we will stop the use of your information for such purposes as soon as it is reasonably possible to do so. However, please note that there are certain Personal Data information that may be necessary for you to provide, which otherwise may result in B2B being unable to provide you with products and/or services.

5. Disclosure of Personal Data

5.1 For purposes as described herein, we may share with and/or transfer your Personal Data to: –

 1. Any person under a duty of confidentiality to B2B or to companies related or affiliated to B2B;
 2. Companies related or affiliated to B2B
 3. Any credit bureaus, credit reference agencies, debt-collection agencies and/or other parties that assist with debt recovery functions;
 4. Any relevant agents, contractors, third party service providers, professional advisors or brokers, on a need to know basis for the purposes of providing their services/advices to us;
 5. Any banking, financial or other institution with which you have or propose to have dealings with;
 6. Parties authorised by you;
 7. Enforcement regulatory and governmental agencies as permitted or required by law, and/or any other relevant authority as may be authorized by law to obtain such information
 8. Any person by whom B2B is required by applicable legal, governmental or regulatory requirements to make disclosure;
 9. Any person or corporation to whom B2B transfers or proposes to transfer any part of its interests, obligations, business and/or operations; and
 10. Any other person reasonably requiring the same in order for B2B to carry out the activities set out in the above purposes.

5.2 In addition, the collected Personal Data will (occasionally) be transferred to selected third parties, however these third parties will not use your personal information for any other purposes than what we have agreed with them. We respect your personal information and therefore, we will request these third parties to implement adequate levels of protection in order to safeguard your personal information and we will take steps to ensure that your privacy rights continue to be protected if we transfer your information in this way.

5.3 Your Personal Data may also be transferred to, stored in, and processed in a jurisdiction other than Malaysia. You understand and expressly consent that your Personal Data may be transferred outside of Malaysia to those third parties.

5.4 We may also share your Personal Data where required by law or where disclosure is necessary to comply with applicable laws, legal processes, or queries from the relevant authorities.

6. Right to Access and Amend/Correct Personal Data

6.1 B2B is committed to ensure that the Personal Data that we hold is accurate, complete, not misleading and up-to-date.

6.2 If you would like to review, change or delete the details you have supplied us with, you may, request to access, amend or make any correction to your Personal Data by submitting a request in writing to B2B to the address stated below.

6.3 Notwithstanding that access is granted to you or any correction / updating of your Personal Data is performed, this Privacy Notice shall remain valid and effective at all times.

7. Security

7.1 The security of your Personal Data is our paramount consideration. B2B keeps, protects and processes your Personal Data in a secure manner by maintaining physical, electronic and procedural safeguards in compliance with the law, and B2B will, as far as practicable, aim to prevent any unauthorized and/or unlawful/unauthorized access, improper processing of, and the accidental loss, destruction or damage to your Personal Data. We have implemented technology and policies with the objective of protecting your privacy and will update these measures as new technology becomes available, as appropriate.

7.2 Our websites may have links to other websites or you are referred to our website through a link from another website. Please note that we are not responsible for the privacy policies and practices of other websites. Such content is subject to their terms of use and any additional guidelines and privacy information provided in relation to that use on their website, and we recommend that you check the policy of each website you visit to better understand your rights and obligations especially when you are submitting any type of content on those third party website. Please contact the owner or operator of such website if you have any concerns or questions.

8. Changes to this policy

8.1 B2B reserves the right to amend this Privacy Notice from time to time. B2B may modify or update this Privacy Notice to reflect any changes to its privacy practices.

8.2 Any updated version of this Privacy Notice is available on www.b2bfinpal.com. We encourage you to check our website on a regular basis in relation to this PDPP, for any updates or changes.

8.3 If we make any substantial changes to this Privacy Notice in terms of the way in which we use your Personal Data, we will post these changes on this page, on our website and will do our best to notify you of any significant change(s).

8.4 In accordance with Section 7(3) of the PDPA, this Privacy Notice is issued in both English and Bahasa Malaysia. In the event of any inconsistencies or conflict of the terms between the English version and the Bahasa Malaysia version, the English version shall prevail.

8.5 We trust that you have read, understand, consent and agree to the terms above mentioned with respect to our processing of your personal information and/or data, when you use our website, products or services.

8.6 If you do not consent and/or require any further clarification to the above, please do not hesitate to contact us at the below mentioned contact details.

Any queries, complaints and/or request to delete your Personal Data or if you require any further information / assistance, you may write a request to FinPAL or contact us via email, facsimile, telephone and/or post to the address as below: –

Contact

B2B FinPAL Sdn Bhd
Unit T2-L9, Level 9,
Tower 2 PJ 33 (Jaya 33),
JalanSemangat, Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Tel : +603 - 7629 7333
Fax : +603 - 7629 7368

Email : helpdesk@b2bfinpal.com

Ready to Start